Batasan Umum Dalam Bermain Slot qqroyalbet88

Agen Slot Terpopuler

มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่า ส.ส.บัญชีรายชื่อบางราย qqroyalbet88 or 188thai ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น ส.ส.ตามความคาดหวังของประชาชนอย่างที่ควรจะเป็นด้วย และการเสนอให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ก็เนื่องมาจากในเมื่อมี ส.ส. 2 ประเภทก็จะต้องมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อให้ประชาชนเลือกให้ตรงกับความต้องการ ไม่ใช่บัตรใบเดียวแล้วสร้างความลำบากใจให้ประชาชนจนทำให้เจตนารมณ์ในการเลือกของประชาชนเกิดผิดเพี้ยนไปได้  qqroyalbet88 or 188thai “ส่วนประเด็นอื่นๆ เช่น โดยจะตัดวรรคสอง มาตรา 88  ประเด็นว่าด้วยการเลือกนายกรัฐมตรี

ที่ระบุว่าพรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ ออกเพื่อให้ทุกพรรคการเมืองต้องเสนอบัญชีนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนได้พิจารณาในช่วงการแข่งขันเลือกตั้ง  มาตรา 159 ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี จะเพิ่มเนื้อหาให้บุคคลที่เสนอชื่อให้สภาฯลงมติเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.และตัดมาตรา qqroyalbet88 or 188thai สล็อต ที่ให้อำนาจวุฒิสมาชิกร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี นั้น ถือว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองและสร้างความสง่างามให้กับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  เพราะในรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น qqroyalbet88 or 188thai สล็อต บทบัญญัติเรื่องการให้มีบัญชีนายกฯ 3 รายชื่อ แต่เปิดช่องให้บางพรรคไม่ต้องเสนอรายชื่อ อาจจะทำให้ประชาชนสงสัยว่า มีการฮั้วกันในระหว่างการเลือกตั้ง

อีกทั้ง การให้นายกฯ มาจาก ส.ส.  ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีที่เป็นสากลที่ให้นายกรัฐมนตรีมาจากการที่ประชาชนเลือก qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า ดังนั้น ทุกประเด็นที่ทั้ง 3 พรรคได้ร่วมกันแก้ไขฯ นั้น นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราชและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคประชาธิปัตย์ qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ร่วมกันเสนอแก้ไขว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทั้ง 3 พรรคได้นำเสนอผ่านทาง นายราเมศ รัตนเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เสนอต่อสาธารณชนนั้น เป็นการยืนยันว่า

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในหลายส่วน เช่น มาตรา qqroyalbet88 or 188thai สล็อต มือถือ ในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 43 สิทธิชุมชน มาตรา 46 สิทธิผู้บริโภคและมาตรา 72 สิทธิในการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนเป็นต้น  qqroyalbet88 or 188thai สล็อต มือถือ เพราะมาตราที่กล่าวมานั้นมีปัญหาเป็นอย่างมากในการบังคับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพราะฉะนั้นร่างที่จะเสนอให้มีการแก้ไข จะมีการปรับปรุงหลักการและเนื้อหาเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

นายชัยชนะกล่าวต่อว่า ส่วนที่จะมีการแก้ไขให้มี ส.ส. เขต 400คน และ บัญชีรายชื่อ qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า คนนั้นเป็นการแก้ไขให้กลับไปอยู่บนพื้นฐานที่ว่าประชาชนเป็นคนเลือกตัวแทนในพื้นที่ และ ส.ส.บัญชีรายชื่อควรจะเป็นบุคคลทรงคุณวุฒิและมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมไม่ใช่เป็นช่องทางให้พรรคก qqroyalbet88 or 188thai ทางเข้า ารเมืองเอาไปแก้ปัญหาภายในพรรค รวมทั้ง ปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *