Trik Mudah Bermain Slot Online qqroyalbet88

Bandar Slot Terbesar

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราชและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์  qqroyalbet88 or 188thai กล่าวถึงการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนา ได้ร่วมกันเสนอแก้ไขว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทั้ง 3 พรรคได้นำเสนอผ่านทาง นายราเมศ รัตนเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เสนอต่อสาธารณชนนั้น เป็นการยืนยันว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในหลายส่วน เช่น มาตรา 29 สิทธิ ในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 43 สิทธิชุมชน มาตรา 46 สิทธิผู้บริโภคและมาตรา qqroyalbet88 or 188thai สิทธิในการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนเป็นต้น  เพราะมาตราที่กล่าวมานั้นมีปัญหาเป็นอย่างมากในการบังคับใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพราะฉะนั้นร่างที่จะเสนอให้มีการแก้ไข จะมีการปรับปรุงหลักการและเนื้อหาเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

นายชัยชนะกล่าวต่อว่า ส่วนที่จะมีการแก้ไขให้มี ส.ส. เขต 400คน และ บัญชีรายชื่อ qqroyalbet88 or 188thai เกม คนนั้นเป็นการแก้ไขให้กลับไปอยู่บนพื้นฐานที่ว่าประชาชนเป็นคนเลือกตัวแทนในพื้นที่ และ ส.ส.บัญชีรายชื่อควรจะเป็นบุคคลทรงคุณวุฒิและมีวุฒิ qqroyalbet88 or 188thai เกม ภาวะที่เหมาะสมไม่ใช่เป็นช่องทางให้พรรคการเมืองเอาไปแก้ปัญหาภายในพรรค รวมทั้ง ปัจจุบัน

มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่า ส.ส.บัญชีรายชื่อบางราย ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น qqroyalbet88 or 188thai เกม สล็อต ส.ส.ตามความคาดหวังของประชาชนอย่างที่ควรจะเป็นด้วย และการเสนอให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ก็เนื่องมาจากในเมื่อมี ส.ส. 2 ประเภทก็จะต้องมีบัตรเลือกตั้ง qqroyalbet88 or 188thai เกม สล็อต ใบ เพื่อให้ประชาชนเลือกให้ตรงกับความต้องการ ไม่ใช่บัตรใบเดียวแล้วสร้างความลำบากใจให้ประชาชนจนทำให้เจตนารมณ์ในการเลือกของประชาชนเกิดผิดเพี้ยนไปได้

“ส่วนประเด็นอื่นๆ เช่น โดยจะตัดวรรคสอง มาตรา qqroyalbet88 or 188thai สล็อตออนไลน์ที่เชื่อถือได้ ประเด็นว่าด้วยการเลือกนายกรัฐมตรี  ที่ระบุว่าพรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ ออกเพื่อให้ทุกพรรคการเมืองต้องเสนอบัญชีนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนได้พิจารณาในช่วงการแข่งขันเลือกตั้ง qqroyalbet88 or 188thai สล็อตออนไลน์ที่เชื่อถือได้  มาตรา 159 ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี จะเพิ่มเนื้อหาให้บุคคลที่เสนอชื่อให้สภาฯลงมติเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส.และตัดมาตรา 272 ที่ให้อำนาจวุฒิสมาชิกร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี นั้น

ถือว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองและสร้างความสง่างามให้กับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี qqroyalbet88 or 188thai เว็บบอลออนไลน์ เพราะในรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น บทบัญญัติเรื่องการให้มีบัญชีนายกฯ 3 รายชื่อ แต่เปิดช่องให้บางพรรคไม่ต้องเสนอรายชื่อ อาจจะทำให้ประชาชนสงสัยว่า มีการฮั้วกันในระหว่างการเลือกตั้ง  อีกทั้ง การให้นายกฯ มาจาก ส.ส.  ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีที่เป็นสากลที่ให้นายกรัฐมนตรีมาจากการที่ประชาชนเลือก  ดังนั้น ทุกประเด็นที่ทั้ง qqroyalbet88 or 188thai เว็บบอลออนไลน์ พรรคได้ร่วมกันแก้ไขฯ นั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *